Hva er hensikten med en pipehatt?

Hva er hensikten med en pipehatt?


Chimney caps vanligvis er laget av aluminium, kobber eller galvanisert eller rustfritt stål. Metal skorsteiner vanligvis har caps når kjøpt, mens mur skorsteiner kan trenge en ekstra hvis eieren bestemmer seg for dette er gunstig. Chimney caps tjene en rekke formål, blant annet bedre sikkerhet i hjemmet, hindre forstyrrende hendelser og unngå kostbare reparasjoner.

fugler

Det er vanlig for fugler å angi en skorstein som ikke har en pipehatt, vanligvis på jakt etter et hekkeområde. Fuglene kan også fly inn i peisen, og hvis peisen døren er åpen, rett inn i huset.

dyr

Dyr også er kjent for å komme inn i skorsteiner, spesielt ekorn, vaskebjørn og flaggermus.

nesting Material

Hvis reirmateriale i skorsteinen ikke er fjernet, kan blokkeringen føre karbonmonoksid å bygge opp i huset når peisen eller vedovnen brukes.

Regn

Regn kommer inn i skorsteinen kan føre til ubehagelige lukt og skader røyk vegger. Regn kan også kjøre ned i Stovepipe og peisovnen, eller inn i peisen, og forårsake ytterligere skader.

Vind

En annen hensikt med en pipehatt er å minimere vind downdrafts som forårsaker røyk.

Embers

En skorstein hindrer glør og gnister fra flyr ut av skorsteinen og muligens skade taket.

Related Posts