Hvordan bruke et multimeter for å teste den elektriske ladningen i Frukt og grønnsaker

Hvordan bruke et multimeter for å teste den elektriske ladningen i Frukt og grønnsaker


En enkel og populær eksperiment for studenter er å teste elektriske ladninger produsert fra ulike frukter og grønnsaker. Faktisk har den frukt eller grønnsak ikke skape en belastning i det hele tatt. Kombinasjonen av anvendelse av to forskjellige metaller og ledningsevnen av saften av frukter eller grønnsaker gjør det mulig for strøm å flyte. Hver frukt og grønnsaker vil ha forskjellige ledningsevne nivåer som gjør noen frukter og grønnsaker bedre i stand til å lede strøm enn andre. Ved hjelp av et multimeter er den beste måten å teste og sammenligne hver frukt og grønnsaker.

Bruksanvisning

1

Plasser en kobberelektrode og en sink-elektrode inn i den frukt eller grønnsak. Begynn testing med elektroder plassert på hver sin side så langt fra hverandre som mulig. Sink og kobber metaller vil reagere med saft i frukt eller grønnsaker for å lage et batteri.

2

Koble ledningene fra elektrodene til multimeter. Kontroller at multimeter er satt til en spenning lesing. Registrere data. Gjenta eksperimentet med den samme frukt eller grønnsak flere ganger for å få et gjennomsnitt for spenningen som frembringes.

3

Plasser ledningene tettere sammen og koble til multimeter. At alle endringer i den spenning som frembringes ved å bringe elektrodene nærmere hverandre.

4

Gjenta trinn 1 til 3 for hver frukt og grønnsaker som er valgt for forsøket.

Related Posts