Hvordan regne ut en prosentvis økning Med GCSE Maths

Hvordan regne ut en prosentvis økning Med GCSE Maths


Lære å beregne en endring i prosentandel på GCSE nivå krever en forhøyet grad av numeriske ferdigheter. Men det er like nyttig å forstå betydningen av ordene prosent eller prosentandel. Selv stavet som et enkelt ord, er ordet "prosent" består av to forskjellige ord, per og prosent, med prosent betegner hundre. Fra dette prinsippet, begrepet "prosent" betyr bokstavelig talt ut av hver hundre. Den Collins Heftet Dictionary beskriver begrepet prosent som "enhver proporsjon i forhold til hele" eller ganske enkelt en sats per hundre deler.

Bruksanvisning

Subtract the old from the new, divide then multiply. 1 Trekk den gamle fra det nye, dividere deretter multiplisere. Den enkleste måten å lære å arbeide ut en prosentvis økning i en gitt situasjon er å ta den gamle verdien bort fra den nye verdien for å få en forskjell; dividere differansen med den gamle verdi; og til slutt multiplisere svaret ved 100 for å få den prosentverdi.

Consider the following example of how to work out a percentage increase in any given situation: Problem: After a successful year at work, Linda has received a promotion and is due to start next month. 2 Tenk deg følgende eksempel på hvordan du kan arbeide ut en prosentvis økning i en gitt situasjon: Problem: Etter et vellykket år på jobben, har Linda fått en forfremmelse og skal starte neste måned. Hennes nåværende lønn er £ 1495 per måned. I sin nye rolle, hun forventer å tjene £ 1722 per måned. Basert på tallene som er oppgitt, hva er den prosentvise økningen i Lindas lønn?

Work out the difference. 3 Tren forskjellen. Løsning: Start med å jobbe ut forskjellen mellom de to beløpene ovenfor. $ 2650 (ny lønn) minus £ 1495 (gammel lønn) = £ 227 Nå deles forskjellen ved den gamle lønnen $ 350 delt på £ 1495 = 09 slutt, multiplisere svaret med 100 for å få prisen per 100 deler $ 0,152 ganget med 100 = 15,2 % Linda lønn øker med 15,2%

Work backwards. 4 Arbeid bakover. Noen ganger kan du bli pålagt å jobbe bakover for å finne den opprinnelige verdien av noe etter prosent og ny verdi. Tatt i betraktning den gamle verdien som helhet (100%), må du begynne med å legge 100 prosent av økningen gitt (i prosent) for å få et tall som er høyere enn 100. Deretter dele den nye verdien av den totale prosent å finne en prosent av den opprinnelige verdien. Du vil da trenge å multiplisere svaret med 100 for å finne den opprinnelige verdien.

Consider the following example of how to use a percentage increase to discover the original value: Problem: John invested in a tax-fee savings account which gives him an interest rate of 4.8 per cent. 5 Tenk deg følgende eksempel på hvordan du bruker en prosentvis økning å oppdage den opprinnelige verdien: Problem: John investert i en tax-gebyr sparekonto som gir ham en rente på 4,8 prosent. Når hans bank hadde betalt ham interessere et år senere, hans saldo økt til £ 3178. Hvor mye fikk John investere i hans sparekonto? Løsning: Ta det opprinnelige beløpet som helhet, kan du anta at John investert 100 prosent av balansen. Hans konto betalte ham 4,8 prosent på toppen slik: Den nye balansen ($ 4890) er 100% + 4,8% = 104,8% av John totale investerte beløpet. Og hvis, £ 3151 = 104,8%; og 1% = £ 3178 dividert med 104,8%; deretter 1% = £ 30.30. Du vet allerede at det investerte beløpet er 100 prosent av balanse så multiplisere det med svaret ville gi: $ 46.66 ganger 100 = £ 3029 (John investerings)

Related Posts