Slik konverterer TS til AVI-format

Slik konverterer TS til AVI-format


En DVD har to hovedmappene: en video TS og en Audio TS mappe. Du kan ha en frittstående TS mappe lagret på datamaskinen, eller en DVD du trenger å rippe. Konvertere TS mapper til AVI krever at du laste ned et program som kan lese innholdet en TS mappe og rippe alle filene til datamaskinen (siden ingen programvare som kan dette leveres som standard med din PC eller Mac). Disse programmene inkluderer håndbremsen, AVS Video Converter og DVD Ripper for Mac. Handbrake er et gratis program, mens AVS og DVD Ripper har gratis prøveperioder. Vær oppmerksom på at å konvertere DVD kvalitet filer til AVI kan føre til noe tap av kvalitet.

Bruksanvisning

Håndbrekk

Download and install HandBrake, free of charge. 1 Last ned og installer håndbremsen, gratis. Godta lisensvilkårene og starte programmet.

Click the "Source" button to direct HandBrake to the desired TS folder in the new pop-up window. 2 Klikk på "Source" -knappen for å direkte håndbremsen til ønsket TS mappe i det nye pop-up vindu. Marker hele mappen (eller alle dens innhold) og åpne i håndbremsen.

Choose which chapters or tracks you want converted and select "AVI" from the drop-down menu of output format options. 3 Velg hvilke kapitler eller spor du vil konvertere, og velg "AVI" fra rullegardinmenyen på produksjonen format alternativer.

Click the "Browse..." button to choose your file's output destination (where HandBrake will save the file to) and click "Start" to begin converting your TS folder. 4 Klikk på "Bla gjennom ..." for å velge filen utmatingsmål (der håndbremsen vil lagre filen) og klikk på "Start" for å begynne å konvertere TS-mappen.

AVS Video Converter

Download and install AVS Video Converter, or try a free trial. 1 Last ned og installer AVS Video Converter, eller prøve en gratis prøveversjon. Godtar vilkårene for bruk og starte programmet.

Click the "Browse..." button next to "Input File Name" to direct AVS to the TS folder on your computer. 2 Klikk på "Browse ..." knappen ved siden av "Input File Name" til direkte AVS til TS mappe på datamaskinen. Velg å åpne den i AVS.

Press the "To AVI" button, located in the upper left-hand side of the screen. 3 Trykk på "til AVI" knappen i øvre venstre side av skjermen.

Click the "Browse..." button next to "Output File Name" to choose a location on your computer where you want to save your new AVI. 4 Klikk på "Browse ..." knappen ved siden av "Output File Name" for å velge en plassering på datamaskinen der du vil lagre den nye AVI.

Name your file in the "Output File Name" line and press "Convert Now!" 5 Gi filen navnet i "Output File Name", og trykk "Konverter nå!" for å starte konverteringen.

DVD Ripper for Mac

Download and install DVD Ripper. 1 Last ned og installer DVD Ripper. Godta lisensvilkårene og åpen.

Click "Load DVD" and direct DVD Ripper to open the Video TS folder. 2 Klikk på "Load DVD" og direkte DVD Ripper å åpne video TS-mappen.

Select all the chapters or tracks you want to convert in the program's main screen. 3 Velg alle kapitlene eller sporene du vil konvertere i programmets hovedskjermbildet.

Select "Xvid AVI" from the "Format" drop-down menu, located in the lower left-hand corner of your screen. 4 Velg "Xvid AVI" fra "Format" drop-down menyen, som ligger i nedre venstre hjørne av skjermen.

Click the "Browse" button under the "Format" menu and set your file's output destination (where DVD Ripper will save the newly converted file). 5 Klikk på "Browse" -knappen under "Format" -menyen og angi filens utmatingsmål (der DVD Ripper vil lagre nylig konverterte filen). Trykk den store "Konverter" -knappen for å begynne å konvertere TS-mappen.

Related Posts