Slik unngår du at tannkjøttet trekker med en tunge Piercing

Slik unngår du at tannkjøttet trekker med en tunge Piercing


Hvis du har eller ønsker å få tungen gjennomboret, er det viktig å få riktig behandling for å unngå smitte og tannkjøtt lavkonjunktur. Gum resesjon, eller periodontitt, er et veldig vanlig problem med tunge piercinger grunn til smykker gni mot tannkjøttet. Dette kan føre til utsatt røtter, som forårsaker store smerter og, til slutt, tap av tenner.

Bruksanvisning

Rinse your mouth with mouthwash on a daily basis to prevent infection. 1 Skyll munnen med munnvann på daglig basis for å hindre smitte. Hvis du ikke har munnvann tilgjengelig, skyll munnen med peroxide.

Use a segment ring (hoop jewelery that opens when you twist it) or exclusively bioplast tongue jewellery, such as barbells. 2 Bruk et segment ring (bøyle smykker som åpnes når du vrir den) eller utelukkende bioplast tunge smykker, slik som vektstenger. Bioplast fungerer best på grunn av konsistensen og fleksibiliteten i plastmateriale. Denne type smykker ikke forstyrrer kroppens celler og vev, og kan derfor hindre tannkjøtt lavkonjunktur.

Avoid smoking, as smoking coupled with a tongue piercing can give you an added risk of getting gum disease. 3 Unngå å røyke, da røyking kombinert med en tunge piercing kan gi deg en ekstra risiko for å få tannkjøttsykdom.

Related Posts