Tildelings Ideer å gi ut på en Athletic Banquet

Tildelings Ideer å gi ut på en Athletic Banquet


En atletisk bankett er en tid for å hedre prestasjoner på idrettslag. Awards er gitt for barneidrett til high school-konkurrerende ligaer. Banketten er en formell affære for familiemedlemmer og venner av idrettsutøvere å delta. Tildelings mottakerne får plaketter, sertifikater eller monetære priser for sin sportsånd og ferdigheter på noen sport.

Mest Forbedret Player

The Most Improved Player prisen går til gruppemedlem som har oppnådd mest idrettslig. En person som begynte sesongen mangler ferdigheter og har økt enormt, kanskje bor etter praksis å perfeksjonere ferdigheter, fortjener denne prisen. På den atletiske bankett, presentere prisen med statistikk eller andre eksempler på hvordan denne spilleren har forbedret gjennom hele sesongen.

Team Spirit Award

Team Spirit Award presenteres for spilleren som har den mest entusiasme. Lagånd består av stolthet i team og en motiverende holdning. Presentere denne prisen til gruppemedlem som er dedikert til å se laget vinne og har en gjennomgående positiv holdning selv når spillene er tapt. Team Spirit Award går til den spilleren som oppmuntrer lagkamerater og jubel andre på, og kan også være noen som bærer lagets farger ofte eller viser laget logoen som en del av hverdagen garderobe.

Lagleder

En teamleder viser ansvar og initiativ. Denne prisen blir presentert for den personen som ikke var lagets kaptein, men tok på seg en lederrolle for å gi positiv forsterkning til andre spillere. Denne personen også tar på seg oppgaven med å hjelpe andre spillere forbedre sine ferdigheter. Team medlemmer ser opp til denne personen som en rollemodell og mentor fordi denne personen har en sterk arbeidsmoral og er pålitelig og troverdig. Presentere denne prisen på en atletisk bankett så teamleder er anerkjent for å gå utover forventningene.

Lag Choice Award

Hvert medlem av teamet avgjør Team Choice Award. Cast en anonym skriftlig avstemning blant teamet for denne prisen. Team Choice Award mottaker viser karakteristikker av vennlighet til alle gruppemedlemmer, trenere og ledere, samt eksepsjonell sportsmanship.

Related Posts